TISZTELT HOMORÓDALMÁSI LAKOSOK!

            Homoródalmás Polgármestere 2020 március 12-én 13,00 órai kezdettel a Helyi Katasztrófavédelmi Bizottságot rendkívüli ülésre hívta össze a Polgármesteri Hivatalba, ahol a koronavírus COVID-19 járvány és a vele kapcsolatos szabályok betartása volt az egyetlen napirendi pont.

            A tanácskozáson a jelenlegi rendkívüli helyzetre való tekintettel a következő döntések születtek:

  • Az országos szabályzatokat szigorúan be kell betartani!
  • 2020 március 31-ig minden 100 fő feletti rendezvény (sport, egyházi, kulturális stb.) elmarad, felfüggesztődik!
  • A megelőzés érdekében tájékoztatók függesztődnek ki
  • A vendéglátóiparhoz tartozó egységek nyitvatartási 23,00 óra után tilos!
  • A vendéglátó ipari egységek fokozott figyelmet kell fordítsanak az asztalok, kilincsek, illemhelyek, pultok, székek, ajtók fertőtlenítésére
  • Az intézmények esetében biztositani kell a megfelelő fertőtlenítési lehetőségeket minden felületen, kilincsek, asztalok, illemhelyek
  • Március 15-i megemlékezés, az unitárius templomban, illetve a templom előtti emlékműnél lesz megtartva.
  • 100 fő alatti részvétellel lehet az istentiszteleteket megtartani!
  • A zsúfoltság kiküszöbölése, a padokba beülés megszervezése 1,5 m távolság betartása szükséges.
  • A templomok fertőtlenítése, kézfertőtlenítés a templomba bemenetkor- ennek biztosítása.
  • A kézfogás felfüggesztése!
  • Az imahetek, bibliaórák, köri események, ülések, értekezletek felfüggesztése,
  • A keresztelések, esketések csak megindokoltan tarthatóak meg.
  • Temetések a szigorú szabályok keretén belül végezhetőek el.
  • Ha rokon, ismerős haza vagy vendégségbe érkezik más országból, jelenteni kell, hogy honnan és mikor érkezett a következő telefonszámon 0266220688!