Babszem Jankó Óvoda

A homoródalmási állami kisdedóvóiskola története:

Homoródalmás községben 1895.március 22.-én az óvókötelesek számára nyári menedékházat állítottak, melynek segélyezését az állam biztosította. 1896-ban képesített menedékház vezető irányítja a foglalkozásokat. Az egymás után következő években a kis gyermekek tanítása és felügyelete rendszeresen történt. Sándor Eszter, Daskó Eszter, képzett vezetők, Hermann Ilona tanítónő, Kállai Eszter óvónő huzamosabb ideig végzik az óvoda köteles gyermekek nyári gondozását. 1902-ben Bizottság a kisdedóvó iskolává szervezését kéri, ami 1911-ben 12469/1907., 156059/1911 kir.sz. szervezési rendelet alapján végleges elintézést nyert. Farkas Róza, Zoltán Sándorné Kállai Eszter, Kállai Erzsébet óvónők egymás után 1919-ig működtek, amikor az óvoda 1922-ig szünetelt. Az újból megnyitása idejétől a következők végzik az oktatást: Csiánné Miklós Ida, Rusu Paulina, Hermann Ilona, Ramiceanu Paula, Midreanu Olivia, Papp Júlia, Baczó Katalin, Madacsy Júlia, Mura Mihályné és Fülöp Magdolna.

Az óvoda 1946. januárjától szünetel. A második világháború sem az épületben, sem a felszerelésben nem okozott kárt.

1940-től napközi otthon létesült, mely óvoda formájában napjainkig működik normál programmal.

ovoda

Szakmai munka:

 

Az óvodában két csoport van, két óvónő, illetve egy kisegítő végzi a gyermekek nevelését gondozását.

Sikerorientált, színes érzelemvilágú, az erkölcsi normákhoz alkalmazkodó gyermeket próbálnak nevelni.

Nevelési koncepciója: gyermekközpontú tevékenység során a kis gyermekeket egyéni fejlettségi szintre épülő ismeretszerzést biztosítva felkészítse az iskolára, messzemenően az életre.

A szülőkkel való együttműködés formái: szülői értekezletek, nyílt napok, különböző hagyományőrző ünnepélyek, kirándulások.

Fontosabb óvodai események:

 

Mikulás, Farsang, Anyák napja, Óvodai évzáró