Falunapok 2021

The project « Solidary town-twinning approach in times of
European Union » was funded with the support of the European
under the Programme “Europe for Citizens”

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.1 “Town-Twinning”
Participation: the project involved 382 citizens, notably 200 participants from the locality of Merești, (Romania), 20 participants from the locality of Cata (Slovakia), 45 participants from the locality of Tokod (Hungary), 32 participants from the locality of Magyaralmás (Hungary), 40 participants from the locality of Körösszakál (Hungary), 45 participants from the locality of Géberjén (Hungary).  

Location/ Dates: the location of the meeting was Merești, Romania, between 02/09/2021 and 06/09/2021  

Short description:
The main aim of the meeting was to bring together delegations from localities from Romania, Hungary, Slovakia and Greece for getting to know the history of the EU, to understand better its goals and mission, for getting acquainted with being members of the community, for discussing issues the EU faces in times of crisis (COVID-19 pandemic, after Brexit times, etc.), for searching solutions for these problems and therefore to get aware of the importance of becoming active European citizens, for discussing the future of the community and for establishing mutual cooperation.  

On the first day, 03/09/2021 after the arrival day, the program and the aims of the meeting were presented by the mayor of Merești, then the twinned towns presented the beneficial effects of the adherence of their countries to the EU, especially from their point of view (projects and investments made in their community). They also spoke about their localities in general (culture, tourism, etc.). The kids took part in diverse playful programs in order to get acquainted with the history and basics of the European Union. The young people were able to take part at workshops organized by the Youth Association from Transylvania in order to get to know the Erasmus Plus and the European Solidarity Corps Programme. The history of the EU was also presented, especially the key moments, past challenges and the adherence of the states. The day ended with the folk-dance presentation of the participating localities.  

The second day, 04/09/2021, started with a presentation and workshop regarding the challenges and issues the EU faces: Post-Brexit period, migration crisis, Eurosceptic manifestations, etc. The participants tried to find solutions for these. The Covid-19 pandemic was tackled during a separate activity (consequences, measures taken by EU to ameliorate its economic, social, health-related and other effects). These were followed by a common exposition of local products, artworks of local artists and photos. In the night, the delegations sang the representative folk songs of their localities, therefore the participants were able to get aware of the importance of preserving multiculturalism.  
On the third day, 05/09/2021, the delegations cooked the representative foods of their settlements, which were evaluated by a jury. After, the participants discussed whether the EU can survive in its current form in the long run or whether some transformation will occur, taking into account the actual and future challenges. After that, the delegations worked out future possible cooperation possibilities in the field of culture, tourism and economy. The event ended with a charity concert and with closing speeches held by the representatives of the delegations.

More views, similar memories, common future!

A « 609442-CITIZ-1-2019-1-RO-CITIZ-TT » projektet az Európai Unió finanszírozta az „Európa a polgárokért” program keretébenág,

2. ág, 2.1 “Testvérváros-program” intézkedés

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 382 állampolgár részvételével, akik közül 200 Homoródalmás város/település (Románia), 10 Lefkas város/település (Görögország), 20 Cata (Szlovákia), 40 Tokod (Magyarország), 32 Magyaralmás (Magyarország), 40 Körösszakál (Magyarország), 40 Géberjén (Magyarország) lakosai.

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Homoródalmás vagy Merești Románia volt, 29.08.2019 és 02.09.2019 között

 

Részletes leírás:

30/08/2019-én a téma Az Unió története 1989-től volt. A résztvevők bemutatkozásával kezdődött a nap és főként az eltelt időszak távlatában kellett meséljenek a küldöttségek a településükről, ezt előadások követtek, ahol a résztvevők megismerték a 89-es időszakot követő EU-s törekvések legfontosabb momentumait, amelyek hozzájárultak a jelenlegi helyet alakulásához. Napközben folyamatosan gyerekeknek szóló tevékenységek színesítettek a programot, majd ezt követően a rendszerváltozásról mesélt egy helyi történelem szakos tanár, amelybe a résztvevők is bekapcsolódva beszéltek arról, hogy hogyan alakult gazdaságuk, hogyan segítette az EU felzárkóztatásukat, hogyan jutottak el mai gazdasági helyzetükig és hogy menyire érződik a korszakok hatása országukra. A nap egy zenés táncos kulturális mulatozással zárult, ahol a résztvevők néptáncaikat is bemutatták.

31/08/2019-én a téma Az EU jelenlegi helyzete volt, ahol többek közt az euroszkepticizmusról, a bevándorlási válságról beszélgettek a résztvevők. A résztvevők e témákban mondták el álláspontjukat, osztották meg nézeteiket és közösen beszélgettek a megoldási lehetőségekről. A másik fontos jelenlegi EU-s nehézség is felkerült a terítékre, a Brexit, amelynek a végére még jelenleg sem került pont. E téma kapcsán a résztvevők azt ecsetelték, hogy ez az EU-nak mekkora hátrány és vajon az országaikra milyen kihatással lesz, valamint a mindennapi életükre negatívan fog-e hatni. A nap folyamán még termékkiállításon vehették részt a küldöttségek, ahol helyi termékeket lehetett kóstolni, majd azokat megvásárolni. Népzenei esttel zárult a nap, a mely folyamán a delegációk tagjai elénekelték térségük, régiójuk népdalait, hangszerek kíséretében.

01/09/2019-én a téma a közös jövőnk volt az EU parlamenti választások tükrében, a zöldben kezdődött a nap, ahol főzőversenyre került sor, a delegációk versenyszerűen főzték meg a saját településükre jellemző ételeket, amelyet egy zsűri pontozott, majd ezt követően minden csapat emléklapot kapott és a legfinomabbnak értékelt étel készítői díjban részesültek. Ezt követően vették kezdetét a kerekasztal beszélgetések, ahol először a választások utáni jövőről beszélgettek a résztvevők, majd a három fontos aspektusát vizsgálták az Európai Unió jövőjének, a kereskedelem, gazdaság és a kultúra területét. A nap végén a további együttműködési lehetőségeket beszélték meg a jelenlévő települések képviselői, ahol megerősítették azt a régóta tartó kapcsolatot, ami évről évre arra sarkalja a települési vezetőket, hogy fentartsák az ilyen jellegű találkozókat. A nap egy karitatív koncerttel zárult, ahol gyűjtést szerveztek a helyi polgárőr egyesület működésére.

 

 

 

 

info_template_Homorodalmas2019