Merke Ifjusági és Kulturális Egyesület

A Merke Ifjúsági és Kulturális Egyesület 2004. áprilisában azzal a a céllal, hogy felkarolja aés támogassa mindazon tevékenységeket, melyek Homoródalmás fjlődését, környezetvédelmét, népi kultúrájának és hagyományainak felkutatását, megőrzését és népszerűsítését szolgálják. A felnövő nemzedék küldetése, hogy a kihalófélben lévő népszokásainkat, hagyományainkat megőrizze, a jövő számára átmentse minden lehetséges módon. Erre nagyon jó lehetőség a Hagyomány- és Értékmegőrző Tábor.