Pályázati felhívások

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL HARGHITA

PRIMĂRIA COMUNEI MERESTI

Meresti, nr. 214, judeţul Harghita, 537195

Tel/Fax: 0266 220688, 0266 220820; e-mail: comuna.meresti@yahoo.com

 

Nr:      817 /2017

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordare de finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru unităţile de cult

din comuna Merești, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

                                                           

 1. Autoritatea contractantă: Comuna Merești, cu sediul în localitatea Merești, str. Principală nr. 144, judeţul Harghita, codul fiscal 4246246, telefon 0266/220688, fax 0266/220820, web homorodalmas.ro şi e-mail comuna.meresti@yahoo.com
 2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
  • Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.125/2002;
  • Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. 82/2002, cu modificările ulterioare;
  • Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
 1. Categoriile de proiecte pentru care unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din comuna pot solicita finanţare sunt:
 • Achizitionarea materialelor de constructie
 1. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar al programelor sau proiectelor depuse de unităţile de cult din comuna Merești este de: 7000 lei
 2. Durata derulării proiectelor: anul 2017.
 3. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de la sediul Primăriei Comunei Merești, persoană de contact Golicza Gyongyi, telefon 0266–220688, şi de pe site-ul instituţiei www.homorodalmas.ro
 4. Solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în ghidul solicitantului la registratura Primăriei Comunei Merești până la data de: 05.2017.
 5. Evaluarea şi selecţionarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare constituită prin Dispoziţia Primarului Merești.
 6. La încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare, comisia va afişa pe avizierul Primăriei Comunei Merești, rezultatul selecţiei precum şi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

RIMAR,

TIKOSI LASZLO

 

 ROMÂNIA,

JUDEŢUL HARGHITA

PRIMĂRIA COMUNEI MERESTI

Meresti, nr. 214, judeţul Harghita, 537195

Tel/Fax: 0266 220688, 0266 220820; e-mail: comuna.meresti@yahoo.com

 

Nr: 818 /28.04.2017

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordare de finanţare nerambursabilă asociaţiilor, fundaţiilor, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi a persoanelor fizice fără scop patrimonial, care organizează programe, proiecte şi acţiuni în domeniul sportiv şi pot primi subvenţii sau sprijin financiar de la bugetul local

 

 1. Autoritatea contractantă Consiliul Local Meresti, cu sediul în localitatea Meresti,

nr.144 , judeţul Harghita, codul fiscal 4246246, telefon 0266/220688, fax 0266220820

web www.homorodalmas.ro şi e-mail comuna.meresti@yahoo.com

 1. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă

Acordarea sprijinului financiar se va face în temeiul Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, modificată prin O.U.G. nr.84/2008 şi în conformitate cu legislaţia specifică reprezentată prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, modificat prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.236/2006.

 1. Domeniile în care se poate solicita finanţare

   – susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel naţional şi internaţional;

   -susţinerea activităţii de performanţă la diferite ramuri sportive;

   – perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare ramură de sport;

    -susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel naţional şi internaţional;

susţinerea sporturilor de iarnă în vederea amplificării la nivel naţional şi internaţional.

    -încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai mulţi cetăţeni;

    -atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nici o discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive.

– asigurarea susteanilităţii şi dezvoltării  cluburilor sportive de pe raza comunei Meresti în diferite ramuri sportive de tradiţie: fotbal, baschet, etc

 1. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar al programelor sau proiectelor sportive din comuna Meresti este 8000 Ron
 2. Durata derulării proiectelor: anul 2017
 3. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile poate fi accesată pe site-ul Primăriei Comunei Meresti www.homorodalmas.ro – sport, sau se poate procura de la sediul Primăriei Comunei Meresti, Birou secretar, persoană de contact Golicza Gyongyi, telefon 0266-220688.
 4. Solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în Ghidul solicitantului la Primăriei Comunei Meresti, Meresti, str. Principala nr.144, Registratura, până cel târziu la data de 31.05.2017
 5. Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare.

 

P R I M A R,

TIKOSI LASZLO

 

 

Anexe

Cerere2017