Declarații de avere și de interese

Érdeknyilatkozat (4) -2018

Érdeknyilatkozat (3) – 2018

Érdeknyilatkozat (2) – 2018

Érdeknyilatkozat (1) – 2018

Vagyonnyilatkozat– Csáka Pál 2018

Vagyonnyilatkozat– Pálffy Tibor 2018

Vagyonnyilatkozat- Sándor Krisztina 2018

Vagyonnyilatkozat–  Pálfi Károly 2018

Vagyonnyilatkozat Szondi Zsolt 2018

Vagyonnyilatkozat- Felszegi  Krisztina 2018

Vagyonnyilatkozat -Sorbán Erzsébet 2018

Vagyonnyilatkozat -Sorbán Vencel 2018

Vagyonnyilatkozat -Józsa Jolán 2018

Vagyonnyilatkozat – Golicza Gyöngyi 2018

Vagyonnyilatkozat -Rigó Mihály 2018

Vagyonnyilatkozat -Tikosi László 2018

Declaratie de avere Sandor K

Declaratie de interese Sandor K

Declaratie de avere Szondi Zs 2017

Declaratie de interese Szondi Zs 2017

Declaratie de avere Palfi K 2017

Declaratie de interese Palfi K 2017

Declaratie de avere Palffy T 2017

Declaratie de interese Palffi T 2017

Declaratie de avere Kobolkuti L 2017

Declaratie de interese Kobolkuti L 2017

Declaratie de avere Donath L 2017

Declaratie de interese Donath L 2017

Declaratie de avere Csaka P 2017

Declaratie de interese Csaka P 2017

Declaratie de avere Bartalis Zs 2017

Delaratie de interese Bartalis Zs 2017

Declaratie de avere Felszegi K 2017

Declaratie de interese Felszegi K 2017

Declaratie de interese Sorban E 2017

Decraratie de avere Sorban E 2017

Declaratie de avere Golicza Gy 2017

Declaratie de interese Golicza Gy 2017

Declaratie de avere Sorban V 2017

Declaratie de interese Sorban V 2017

Declaratie de avere Jozsa J 2017

Declaratie de interese Jozsa J 2017

Declarati de avere Rigo M 2017

Declaratie de interese Rigo M 2017

Declaratie de avere Tikosi L 2017

Declaratie de interese Tikosi L 2017

Declaratii de interese 2014

Declaratii de avere 2014-–Consilieri