Homoródalmásért Alapítvány

Hat alapító fél képviselői 2007. szeptember 2-án létrehozták a Homoródalmásért Alapítványt (a továbbiakban: Alapítvány). Az alapító okirat és az alapszabályzat aláírására 2007. december 3-án került sor. Az Alapítvány civil, apolitikus, nem haszonelvű (nonprofit) jellegű, önálló jogi személy; székhelye: Homoródalmás, 106-os szám.

 

Az Alapítvány alapítói: Homoródalmás Önkormányzatának Képviselő-testülete, Homoródalmási Unitárius Egyházközség, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, A Magyar Nyelvért Alapítvány, Géberjén Önkormányzatának Képviselő-testülete, Tokod Önkormányzatának Képviselő-testülete.

Az Alapítvány céljai:

Homoródalmás, Udvarhelyszék és Erdély természeti, kulturális, vallási, néprajzi, építészeti örökségének és más jellegű értékeinek népszerűsítése, ápolása.

A faluturizmus és vidékfejlesztés elősegítése, közösségszervezési és közösségfejlesztési programok támogatása.

Környezetvédelmi programok szervezése és támogatása.

Jótékonysági, szociális és katasztrófavédelmi tevékenység.

Közművelődési, vallásos, lelki, szellemi, sport- és más szabadidős tevékenységek (összejövetelek, rendezvények, versenyek, túrák stb.) szervezése és támogatása.

Az iskolai oktatás, felnőttképzési tanfolyamok és más oktatási–nevelési formák (szakképzések, népfőiskolai tanfolyamok) támogatása; ösztöndíjrendszer működtetése.

A hasonló célokért tevékenykedő társadalmi szervezetek, egyházi intézmények, önkormányzatok, közintézmények és más szerveződések együttműködésének szorgalmazása.

A fenti célokat szolgáló kiadói tevékenység folytatása.

Anyagi javak juttatása és közvetítése természetes és jogi személyeknek – összhangban az Alapítvány céljaival.