Proiecte euoprene

„Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și
Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de
Redresare și Reziliența al României”

COMUNICAT DE PRESĂ
Privind lansarea proiectului cu titlul: “ACHIZIȚIA A DOUĂ STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU COMUNA MEREȘTI, JUDEȚUL HARGHITA”

Cod Proiect: C10-I1.3-37
Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Merești, județul Harghita
Finanțarea Proiectului: Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel nr.
PNRR/2022/C10/I3 – Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială; C10: Fondul Local; Investiția I1. Mobilitatea urbană durabilă; Subinvestiția I1.3 Asigurarea infrastructurii pentru
transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice;
Proiectul se derulează conform Contract de Finanțare nr. 134878/28.11.2022
Obiectivul general al proiectului: Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților
teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean, dotarea comunei cu două
stații de încărcare pentru vehicule electrice în locuri accesibile publicului.
Obiectivului specific al proiectului: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –
puncte de reîncărcare vehicule electrice; Dezvoltarea transportului a locuitorilor comunei, a elevilor și a vizitatorilor la peșteră la sezonul de vară cu îmbunătățirea condițiilor
de transport.
Valoarea totală a investiției este de 292.900,65 lei.
Durata de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv între 28.11.2022 –
28.11.2024.
Persoana de contact: Tikosi László
Informații suplimentare se pot obține la sediul UAT Comuna Merești, str, Principala,nr.
144, e-mail: comuna.meresti@yahoo.com, tel 0266- 220820.


„Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și
Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de
Redresare și Reziliența al României”

COMUNICAT DE PRESĂ
Privind lansarea proiectului cu titlul: “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE
ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE LA
CĂMINUL CULTURAL ”SZABÓ GYULA”, COM.MEREȘTI, JUD. HARGHITA”

Cod Proiect: C10-I3-2795
Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Merești, județul Harghita
Finanțarea Proiectului: Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel nr.
PNRR/2022/C10/I3, Runda 2 – Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială; C10: Fondul Local; Investiția I3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile
publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale;
Proiectul se derulează conform Contract de Finanțare nr. 9139/24.01.2023.
Obiectivul general al proiectului: Renovarea energetică moderată a clădirilor publice,
contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local.
Obiectivului specific al proiectului: Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a
îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale; Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice la
căminul cultural.
Valoarea totală a investiției este de 2.956.422,01 lei.
Durata de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv între 24.01.2023 –
24.01.2025.
Persoana de contact: Tikosi László
Informații suplimentare se pot obține la sediul UAT Comuna Merești, str, Principala,nr.
144, e-mail: comuna.meresti@yahoo.com, tel 0266- 220820.


„Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și
Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de
Redresare și Reziliența al României”

COMUNICAT DE PRESĂ
Privind lansarea proiectului cu titlul: “REABILITARE MODERATĂ ŞI CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE LA GRĂDINIŢA BABSZEM JANKO,
COM.MEREŞTI, JUD. HARGHITA”

Cod Proiect: C10-I3-1312
Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Merești, județul Harghita
Finanțarea Proiectului: Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel nr.
PNRR/2022/C10/I3, Runda 1 – Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială; C10: Fondul Local; Investiția I3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile
publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale;
Proiectul se derulează conform Contract de Finanțare nr. 8819/23.01.2023.
Obiectivul general al proiectului: Renovarea energetică moderată a clădirilor publice,
contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local.
Obiectivului specific al proiectului: Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a
îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale; Reabilitare moderată şi creşterea eficienţei energetice la grădiniţa Babszem Janko.
Valoarea totală a investiției este de 670.156,69 lei.
Durata de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv între 23.01.2023 –
23.01.2025.
Persoana de contact: Tikosi László
Informații suplimentare se pot obține la sediul UAT Comuna Merești, str, Principala,nr.
144, e-mail: comuna.meresti@yahoo.com, tel 0266- 220820.

Proiect european

COMUNICAT DE PRESĂ

ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT

Proiectul “ Înființare infrastructură de servicii sociale pentru persoane vârstnice în comuna Merești, județul Harghita”, cod MySMIS 116908, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost implementat de către COMUNA MEREȘTI și are o valoare totală de 1.424.972,06 lei, din care 1.332.037,49 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul a fost implementat în perioada 10.04.2019 – 31.01.2022. Obiectivul general al prezentului proiect a fost creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale cu scopul îmbunătățirii calității infrastructurii serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice din comuna Merești, județul Harghita.

Obiectivele specifice realizate în cadrul proiectului au fost:

  • Reabilitarea și dotarea unei clădiri existente cu scopul înființării unui centru social de zi în comuna Merești cu scopul dezvoltării de servicii sociale de calitate, oferite persoanelor vârstnice aflate în situație de risc social.
  • Angajare personal adecvat și îmbunătățirea implicării civice prin intermediul oferirii serviciilor sociale bazate pe voluntariat cu scopul asigurării de servicii sociale diverse în cadrul centrului de zi pentru persoane vârstnice din comuna Merești, care suferă de singurătate, cu scopul combaterii marginalizării sociale.

Date de contact beneficiar:

Comuna Merești, Nr. 144, Jud. Harghita

Tel/fax: 0266220688

www.homorodalmas.ro

e-mail: comunameresti@develoconsult.ro

            COMUNA MEREȘTI

www.regio-adrcentru.ro


www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.