Centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna Merești

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social „Centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna Merești” este creșterea calității vieții persoanelor vârstnice aflate în risc de excluziune socială, dificultate prin furnizarea de servicii de socializare și petrecere a timpului liber.

 • Criterii de eligibiliate:
  • persoana să aibă vârsta legală de pensionare conform Legii 17/2000;
  • persoana să aibă domiciliul/reședința pe raza comunei Merești;
  • să nu sufere de boli contagioase sau psihice care pot afecta integritatea celorlalte persoane;
  • persoana vârstnică sa fie încadrată în gradul de dependență IIIA, IIIB;
 • Acte necesare:
  • cerere de înscriere;
  • copie după actul de identitate valabil;
  • original sau copie după ultimul cupon de pensie;
  • adeverință medicală de la medicul de familie (din care să reiasă faptul că beneficiarul nu se află în evidență cu boli psihice și boli infecto-contagioase);
  • fișă de evaluare inițială (anchetă socială);

 Activități și funcții

 • reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară,
 • socializare si petrecerea timpului liber;
 • organizare și implicare  în activități comunitare și culturale;
 • consiliere și informare;
 • acțiuni caritabile;
 • acordarea de alimente;
 • ajutoare materiale;
 • gimnastică geriatrică de întreținere;
 • activități administrative;
 • asigurare de servicii medicale primare și monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor;