Proiect european

COMUNICAT DE PRESĂ

ANUNȚ DE FINALIZARE PROIECT

Proiectul “ Înființare infrastructură de servicii sociale pentru persoane vârstnice în comuna Merești, județul Harghita”, cod MySMIS 116908, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost implementat de către COMUNA MEREȘTI și are o valoare totală de 1.424.972,06 lei, din care 1.332.037,49 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul a fost implementat în perioada 10.04.2019 – 31.01.2022. Obiectivul general al prezentului proiect a fost creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale cu scopul îmbunătățirii calității infrastructurii serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice din comuna Merești, județul Harghita.

Obiectivele specifice realizate în cadrul proiectului au fost:

  • Reabilitarea și dotarea unei clădiri existente cu scopul înființării unui centru social de zi în comuna Merești cu scopul dezvoltării de servicii sociale de calitate, oferite persoanelor vârstnice aflate în situație de risc social.
  • Angajare personal adecvat și îmbunătățirea implicării civice prin intermediul oferirii serviciilor sociale bazate pe voluntariat cu scopul asigurării de servicii sociale diverse în cadrul centrului de zi pentru persoane vârstnice din comuna Merești, care suferă de singurătate, cu scopul combaterii marginalizării sociale.

Date de contact beneficiar:

Comuna Merești, Nr. 144, Jud. Harghita

Tel/fax: 0266220688

www.homorodalmas.ro

e-mail: comunameresti@develoconsult.ro

            COMUNA MEREȘTI

www.regio-adrcentru.ro


www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.