Declatatii de avere și de interese

Declaratie de interese (4) 2018

Declaratie de interese (3) 2018

Declaratie de interese (2) 2018

Declaratie de interese (1) 2018

Decl. av. Csaka Pal 2018

Decl. av. Palffy Tibor 2018

Decl. av. Palfi Karoly 2018

Decl. av. Szondi Zsolt 2018

Decl. av. Sandor Krisztina 2018

Decl. av. Sorban Erzsebet 2018

Decl. av. Sorban Vencel 2018

Decl. av. Jozsa Jolan 2018

Decl. av. Golicza Gyongyi 2018

Decl. av. Rigo Mihaly 2018

Decl av.Tikosi Laszlo 2018

Decl de av Felszegi  Krisztina 2018

Declaratie de avere Sandor K 2017

Declaratie de interese Sandor K 2017

Declaratie de avere Palfi K 2017

Declaratie de interese Palfi K 2017

Declaratie de avere Csaka P 2017

Declaratie de interese Csaka P 2017

Declaratie de avere Bartalis Zs 2017

Delaratie de interese Bartalis Zs 2017

Declaratie de avere Szondi Zs 2017

Declaratie de interese Szondi Zs 2017

Declaratie de avere Kobolkuti L 2017

Declaratie de interese Kobolkuti L 2017

Declaratie de avere Palffy T 2017

Declaratie de interese Palffi T 2017

Declaratie de avere Tikosi L 2017

Declaratie de interese Tikosi L 2017

Declaratie de avere Golicza Gy 2017

Declaratie de interese Golicza Gy 2017

Declaratie de interese Sorban E 2017

Decraratie de avere Sorban E 2017

Declaratie de avere Jozsa J 2017

Declaratie de interese Jozsa J 2017

Declaratie de avere Sorban V 2017

Declaratie de interese Sorban V 2017

Declaratie de interese Rigo M 2017

Declarati de avere Rigo M 2017

Declaratie de avere Felszegi K 2017

Declaratie de interese Felszegi K 2017

Declaratii de interese 2014

Declaratii de avere 2014—Consilieri