Anyakönyvi Hirdetések

ROMÂNIA                                                                   ROMÁNIA

JUDETUL HARGHITA                                               HARGITA MEGYE

PRIMARIA COMUNEI MERESTI                             POLGÁRMESTERI HIVATAL

STAREA CIVILA                                                              HOMORÓDALMÁS

Nr.2075/2016                                                               ANYAKÖNYVI HIVATAL

Szám: 2075/2016

 

PUBLICATIE –HIRDETMÉNY

 

Primăria comunei Meresti, prin prezenta vă aduce la cunoştinţa că astăzi, la data de 26 iulie 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a numiţiilor de mai jos.

In temeiul art.285 din Codul Civil , orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţa de existenţa vreunei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea   de căsătorie se va face în scris cu arătarea  dovezilor, pe care întemeiează în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei, la Biroul Stării Civile al Primăriei Meresti.

Homoródalmás község Polgármesteri Hivatala az érdekeltek tudomására hozza, hogy az Anyakönyvi Hivatalhoz az alábbi személyek fordultak házasságkötés céljából.

Ellenvetést 10 napon belül lehet megfogalmazni írásban az Anyakönyvi Hivatalnál.

Data afişării: 26. iulie 2016

Kifüggesztve: 2016 július 26

DOMNUL:  Numele  si prenumele

 ÚR           Név BOGDÁN ZSOLT

                 Vârsta: 28 ani                                        

                 Életkor 28 év

                 Domiciliu MERESTI

                 Lakhely     HOMORÓDALMÁS

DOAMNA Numele şi prenumele

HÖLGY   NÉV   BÁLINT ILDIKÓ- MELINDA

                  Vârsta   24 ani                                

                   Életkor 24 év

                   Domiciliu: MERESTI

                   Lakhely    HOMORÓDALMÁS

                

                  

 

                   OFITER DE STARE  CIVILA,

                     ANYAKÖNYVVEZETŐ

 

                      GOLICZA GYÖNGYI